27 februari 2009

-
-
Så ärligt och troget Du tjänat
För mödorna aldrig Du vek
Din blick var öppen och trofast
Ditt hjärta det kände ej svek
-
Ett verksamt liv har slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått sitt slut
Och i Himlens famn Du somnat
Din kära stämma tystnat har
Men vackert står Ditt minne kvar

-
Du är förevigt älskad och saknad
Min kära lilla pappa


0 kommentarer: